Atena

Witamy na naszej stronie internetowej


 

Informacja o połączeniu Spółek

"ATENA" Sp. z o.o.  i  „Zarządzanie Nieruchomościami HJW” Sp. z o.o. 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie Informujemy, że w dniu 23 września 2016 r. Zgromadzenia Wspólników Spółek „ATENA” Sp. z o.o. oraz „Zarządzanie Nieruchomościami HJW” Sp. z o.o. podjęły uchwały o połączeniu Spółek.

Połączenie w/w Spółek nastąpiło z dniem 2 listopada 2016 r. na podstawie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, z jednoczesną zmianą nazwy (firmy) spółki przejmującej na nową, brzmiącą :

 

ATENA & HJW Sp. z o.o.

 

i powołaniem Zarządu Spółki w składzie :

Prezes Zarządu Spółki - Jolanta Janasik

Wiceprezes Zarządu Spółki – Mirosława Banaszak.

 

W wyniku połączenia z dniem 2 listopada 2016 r. spółka ATENA & HJW Sp. z o.o. - na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych - wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki „Zarządzanie Nieruchomościami HJW” Sp. z o.o. Skutek ten nastąpił z mocy prawa, bez konieczności zawierania jakichkolwiek aneksów lub porozumień do zawartych już umów.

Fakt połączenia Spółek nie wiąże się z żadnymi zmianami w procesie obsługi klientów i wszyscy pracownicy połączonych Spółek są do dyspozycji naszych dotychczasowych klientów.

 

Aktualne dane rejestrowe spółki :

 

ATENA & HJW Sp. z o.o..

ul. Ołbińska 6, 50-237 Wrocław

NIP: 898-18-94-655, REGON : 932128773, KRS: 0000040949

Wysokość kapitału zakładowego: 56 800 PLN

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości z Państwa strony proszę zwracać się do nas, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

 

                     z wyrazami szacunku

                       

                                    Prezes Zarządu Spółki

                                   ATENA & HJW Sp. z o.o.

 

                                                         Jolanta Janasik

_________________________________________________________________________________________________________________

Polecamy Państwa uwadze zakładkę   Aktualności

 

ATENA & HJW Sp. z o.o. od 2000 r. zarządza nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych, Skarbu Państwa, podmiotów komunalnych  i prywatnych.

Obecnie zarządzamy 732 nieruchomościami, o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 665 000 m2, których wartość odtworzeniowa wynosi ponad 2 997 000 000 zł (dwa miliardy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów zł).

W celu sprawnej obsługi klientów ATENA & HJW Sp. z o.o. prowadzi na terenie Wrocławia dwa biura :

- Biuro nr 1 - ul. Ołbińska 6, 50-237 Wrocław

Biuro nr 2 - al. gen. Józefa Hallera 14 B, 53-318 Wrocław

 

W skład Naszego 63-osobowego zespołu specjalistów wchodzą :

 • licencjonowani zarządcy nieruchomości,
 • inżynierowie i technicy posiadający uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w zakresie konstrukcyjnym, instalacji elektrycznych, instalacji gazowych i wodno-kanalizacyjnych,
 • księgowe,
 • specjaliści ds. umów i zamówień publicznych,
 • radcowie prawni
 • specjaliści ds. ppoż, bhp itp.

 

Ufam, że niniejsza nowa strona internetowa podniesie na znacząco wyższy poziom Naszą współpracę w zakresie zarządzania nieruchomościami, a w szczególności ułatwi Państwu bezpośrednią komunikację ze specjalistami zarządzającymi Państwa nieruchomościami (zakładka "Co, gdzie jak załawić"oraz zwiększy wymianę istotnych informacji o nieruchomościach, poprzez takie narzędzia jak np.

 • internetowe tablice ogłoszeń konkretnych nieruchomości,
 • internetowe kalendarze poszczególnych nieruchomości
 • ogłoszenia o przetargach i publikacja wyników przetargów
 • zgłaszanie awarii za pomocą internetowego formularza
 • zgłaszanie odczytów wodomierzy za pomocą internetowego formularza
 • informacje o inwestycjach i remontach prowadzonych na konkretnych nieruchomościach. 

Te i wiele innych narzędzi  oraz informacje o szczegółowej działalności Naszej Spółki znajdziecie Państwo w odpowiednich zakładkach na odwiedzanej właśnie stronie internetowej.

 

W lutym 2014 r. udostępniliśmy Naszym Klientom dostęp do e-PORTALU , który został zaprojektowany i stworzony przez Nas w celu zgromadzenia w jednym miejscu wszystkich informacji i funkcji istotnych dla właściciela nieruchomości.  

e-PORTAL umożliwia obecnie :

 • podgląd kartoteki finansowej właściciela nieruchomości,
 • przeglądanie tablicy ogłoszeń konkretnej nieruchomości,
 • przeglądanie kalendarza wydarzeń dotyczących konkretnych nieruchomości,
 • zgłaszanie awarii,
 • zgłaszanie stanu wodomierzy.

Mamy nadzieję, że e-Portal zwiększy satysfakcję Naszych Klientów z usług świadczonych przez Naszą Spółkę.

 

                                 Wiceprezes Zarządu Spółki

                                   ATENA & HJW Sp. z o.o. 

 

                                      Mirosława Banaszak    

 

Co, gdzie, jak załatwić...

kontakt

Specjalnie dla naszyk klientów udostępniliśmy wyszukiwarkę bezpośrednich kontaktów. Wybierając odpowiednie miasto, ulicę oraz numer - system wyszuka osoby odpowiedzialne za opiekę nad danym adresem.
[ Kliknij aby przejść ]

Zgłoś awarię

awaria

Bardzo nam zależy na doskonałej obsłudze Klienta. Uruchomiliśmy specjalny moduł zgłaszania awarii przez Internet. Dzięki temu będziemy mogli zareagować jeszcze szybciej. Tak aby żyło się lepiej...
[ Kliknij aby przejść ]

Tak zarządzamy

tak zarządzamy

Twoje uwagi są dla nas bardzo cenne. Jeśli twoim zdnaiem coś wymaga udoskonalenia, należy wdrożyć nowe rozwiąznie skontaktuj się z nami.

[ Kliknij aby przejść ]

diament UE UE polisomat24.pl

Atena Sp. z o.o.
ul. Ołbińska 6
50-237 Wrocław

Netins 2012