Atena

Aktualności

  2017-08-08


Spółka ATENA&HJW Sp. z o.o. informuje, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) Biura Spółki będą nieczynne.

Zgodnie z przepisami prawa pracy, dzień wolny został wyznaczony za święto wypadające w sobotę 11 listopada 2017 r.

 

2017-08-01


Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2017 r. Spółka ATENA&HJW Sp. z o.o. przejęła obowiązki zarządcy nieruchomości należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lucjana Siemieńskiego 10 we Wrocławiu.

 

2017-05-25


I N F O R M A C J A

           Z uwagi na konieczność wyjść pracowników zarówno w bieżących jak i nagłych sprawach służbowych poza teren Biura (m.in. awarie, przeglądy stanu technicznego nieruchomości itp.) informujemy, że każdy piątek będzie dniem bez przyjęć interesantów.

          W związku z powyższym uprzejmie prosimy o życzliwe zrozumienie powyższego ustalenia i planowanie wizyt w siedzibie Biura w pozostałe dni tygodnia.

 

2017-04-07


Spółka ATENA&HJW Sp. z o.o. poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku Inspektor Nadzoru oraz Zarządca Nieruchmości. 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są w zakładce Poszukujemy pracowników

 

2017-03-15


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia przyjętym uchwałą Nr XXXV/780/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 listopada 2012 r., w terminie od 15 marca 2017 r. do 01 kwietnia 2017 r.  zostanie przeprowadzona obowiązkowa deratyzacja w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych, a zarządzanych przez Spółkę ATENA&HJW Sp. z o.o.

2016-12-30


Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 r. Spółka ATENA&HJW Sp. z o.o. przejęła obowiązki zarządcy nieruchomości należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Daszyńskiego 10 we Wrocławiu.

 

2016-12-20


Świąt wypełnionych radością i miłością

niosących spokój i odpoczynek

Nowego Roku spełniającego

wszelkie marzenia,

pełnego optymizmu, wiary,

szczęścia i powodzenia

życzą

Zarząd i Pracownicy Spółki ATENA&HJW Sp. z o.o.

 

2016-11-09


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia przyjętym uchwałą Nr XXXV/780/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 listopada 2012 r., w terminie od 15 listopada 2016 r. do 01 grudnia 2016 r.  zostanie przeprowadzona obowiązkowa deratyzacja w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych, a zarządzanych przez Spółkę ATENA&HJW Sp. z o.o.

 

2016-11-04


 

Informacja o połączeniu Spółek

"ATENA" Sp. z o.o.  i  „Zarządzanie Nieruchomościami HJW” Sp. z o.o. 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie Informujemy, że w dniu 23 września 2016 r. Zgromadzenia Wspólników Spółek „ATENA” Sp. z o.o. oraz „Zarządzanie Nieruchomościami HJW” Sp. z o.o. podjęły uchwały o połączeniu Spółek.

Połączenie w/w Spółek nastąpiło z dniem 2 listopada 2016 r. na podstawie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, z jednoczesną zmianą nazwy (firmy) spółki przejmującej na nową, brzmiącą :

 

ATENA & HJW Sp. z o.o.

 

i powołaniem Zarządu Spółki w składzie :

Prezes Zarządu Spółki - Jolanta Janasik

Wiceprezes Zarządu Spółki – Mirosława Banaszak.

 

W wyniku połączenia z dniem 2 listopada 2016 r. spółka ATENA & HJW Sp. z o.o. - na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych - wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki „Zarządzanie Nieruchomościami HJW” Sp. z o.o. Skutek ten nastąpił z mocy prawa, bez konieczności zawierania jakichkolwiek aneksów lub porozumień do zawartych już umów.

Fakt połączenia Spółek nie wiąże się z żadnymi zmianami w procesie obsługi klientów i wszyscy pracownicy połączonych Spółek są do dyspozycji naszych dotychczasowych klientów.

 

Aktualne dane rejestrowe spółki :

 

ATENA & HJW Sp. z o.o..

ul. Ołbińska 6, 50-237 Wrocław

NIP: 898-18-94-655, REGON : 932128773, KRS: 0000040949

Wysokość kapitału zakładowego: 56 800 PLN

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości z Państwa strony proszę zwracać się do nas, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

 

                     z wyrazami szacunku

                       

                                    Prezes Zarządu Spółki

                                   ATENA & HJW Sp. z o.o.

 

                                                         Jolanta Janasik

 

 

2015-12-28


Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 r. ATENA Sp. z o.o. przejęła obowiązki zarządcy nieruchomości należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kleczkowskiej 42 we Wrocławiu.

2015-12-16


Z przyjemnością informujemy, że z dniem 16 grudnia 2015 r. ATENA Sp. z o.o. przejęła obowiązki zarządcy nieruchomości należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Prusa 9c-f we Wrocławiu.

 

2015-12-16


 

Uprzejmie prosimy właścicieli lokali o przekazywanie odczytu wodomierzy według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Korzystając ze strony internetowej www.atena.wroc.pl należy przejść do zakładki "Co, gdzie, jak załatwić" i po wybraniu adresu nieruchomości należy kliknąć na ikonę "Podaj stan wodomierzy".  

Odczyt wodomierza można również dostarczyć do siedziby Spółki "ATENA" Sp. z o.o. przy ul. Ołbińskiej 6 we Wrocławiu (do pokoju Zarządcy danej nieruchomości, sekretariatu bądź skrzynki korespondencyjnej umieszczonej przy wejściu do siedziby Spółki "ATENA" Sp. z o.o.) lub wysłać pocztą elektroniczną na adres Zarządcy danej nieruchomości bądź biuro@atena-hjw.pl w ostatecznym terminie do dnia 08 stycznia 2016 r.

 

 

 

2015-12-10


Spółka „ATENA” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24 grudnia 2015 r. (czwartek) Biuro Spółki będzie nieczynne.

Zgodnie z przepisami prawa pracy, dzień wolny został wyznaczony za święto wypadające w sobotę 26 grudnia 2015r. czyli drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

 

2015-12-02


Spółka „ATENA” Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko inspektora nadzoru ds. elektrycznych i technika ds. elektrycznych.

Więcej informacji w zakładce ogłoszenia - poszukujemy pracowników

http://www.atena.wroc.pl/poszukujemy_pracownikow

 

2015-11-13


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia przyjętym uchwałą Nr XXXV/780/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 listopada 2012 r., w terminie od 15 listopada 2015 r. do 01 grudnia 2015 r.  zostanie przeprowadzona obowiązkowa deratyzacja w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych, a zarządzanych przez Spółkę "ATENA" Sp. z o.o.

2015-10-12


Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 października 2015 r. ATENA Sp. z o.o. przejęła obowiązki zarządcy nieruchomości należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kleczkowskiej 29 we Wrocławiu.

 

2015-09-08


Uprzejmie informujemy, że w sobotę 12 września 2015 roku, nastąpi otwarcie ogrodu społecznego na Nadodrzu (przy skwerze Paulińska i Rydygiera we Wrocławiu).

 W załączeniu program

NADODRZAŃSKI OGRÓD SPOŁECZNY - PROGRAM

 

2015-04-04


Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 maja 2015 r. ATENA Sp. z o.o. przejęła obowiązki zarządcy nieruchomości należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 28 we Wrocławiu, o pow. ponad 840 m2.

 

2015-04-01


Z przyjemnością informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. ATENA Sp. z o.o. przejęła obowiązki zarządcy budynku przy ul. Piłsudskiego 15/17 we Wrocławiu, o pow. blisko 4 300 m2

Zarządzanie tym obiektem zostało powierzone Naszej Spółce w drodze konkursu przeprowadzonego przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę we Wrocławiu, Prokuraturę Apelacyjną we Wrocławiu, Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Wojewódzki Inspektorat Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu.

 

2015-03-11


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia przyjętym uchwałą Nr XXXV/780/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 listopada 2012 r., w terminie od 15 marca 2015 r. do 01 kwietnia 2015 r.  zostanie przeprowadzona obowiązkowa deratyzacja w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych, a zarządzanych przez Spółkę "ATENA" Sp. z o.o.

   

2015-02-04


OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lutego 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku i w gminach (Dz. U.  2015 r., poz. 87), zgodnie z którą wspólnota mieszkaniowa zobowiązana została do składania deklaracji i zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. podatku śmieciowego), w imieniu właścicieli lokali.

         W celu prawidłowego obliczenia podatku śmieciowego i terminowego złożenia deklaracji (termin do 14 lutego br.) zwracamy się z wnioskiem do właścicieli lokali mieszklanych i użytkowych o złożenie do dnia 12 lutego 2015 r. oświadczenia na załączonym druku.

Oświadczenie - lokal mieszkalny - plik .doc

Oświadczenie - lokal użytkowy - plik .doc

Oświadczenie - lokal mieszkalny - plik .pdf 

Oświadczenie - lokal użytkowy - plik .pdf 

Oświadczenie można złożyć :

- w sekretariacie Spółki ATENA przy ul. Ołbińskiej 6 we Wrocławiu, pok. 23

- w skrzynce korespondencyjnej na parterze budynku przy ul. Ołbińskiej 6 we Wrocławiu,

- pocztą elektroniczną na adres : biuro@atena-hjw.pl

UWAGA !!!

         Informujemy o konieczności rozliczenia się ze Spółką Ekosystem na dzień 31 stycznia 2015 r. Ostatnia wpłata dokonana na rzecz spółki Ekosystem - dotycząca stycznia 2015 r. - winna być zrealizowana do dn. 15 lutego 2015 r.

         Począwszy od 1 lutego 2015 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości wpłacanej dotychczas na konto Spółki Ekosystem -  będą Państwo zobowiązani wnosić na rachunek Wspólnoty Mieszkaniowej, razem z pozostałymi zaliczkami.

 

2015-01-26


KAWKA 2015

Uprzejmie informujemy, że Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej w 2015 roku na likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianie na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, odnawialne żródło energii - PROGRAM KAWKA 2015. Termin składania wniosków upływa 30 września 2015 r.

Ogłoszenie o naborze KAWKA 2015.

 

2014-12-11


Uprzejmie prosimy właścicieli lokali o przekazywanie odczytu wodomierzy według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Korzystając ze strony internetowej www.atena.wroc.pl należy przejść do zakładki "Co, gdzie, jak załatwić" i po wybraniu adresu nieruchomości należy kliknąć na ikonę "Podaj stan wodomierzy".  

Odczyt wodomierza można również dostarczyć do siedziby Spółki "ATENA" Sp. z o.o. przy ul. Ołbińskiej 6 we Wrocławiu (do pokoju Zarządcy danej nieruchomości, sekretariatu bądź skrzynki korespondencyjnej umieszczonej przy wejściu do siedziby Spółki "ATENA" Sp. z o.o.) lub wysłać pocztą elektroniczną na adres Zarządcy danej nieruchomości bądź biuro@atena-hjw.pl w ostatecznym terminie do dnia 05 stycznia 2015 r.

Odczyt niezbędny jest do prawidłowego rozliczenia wody w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych i w poszczególnych lokalach.

 

2014-08-08


Uprzejmie informujemy, że Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, odnawialne żródła energii, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - PROGRAM KAWKA. Termin składania wniosków upływa 30 września 2014 r. Program KAWKA będzie realizowany równiez w latach nastepnych.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

2014-05-29

 


Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 maja 2014r. (sobota) w godz. od 9.00 do 20.00 w parku im. Stanisława Staszica odbędzie się NADODRZAŃSKI DZIEŃ SĄSIADA.

 

NADODRZAŃSKI DZIEŃ SĄSIADA-PLAKAT

 

Serdecznie zapraszamy

 

2014-05-16


Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyrokiem I SA/Wr 67/14 z 31 marca 2014 r. uchylił interpretację indywidualną Prezydenta Wrocławia wydaną na rzecz Zarządcy sp. z o.o., stwierdzając w uzasadnieniu wyroku, że zarządca nieruchomośći nie jest podatnikiem, płatnikiem ani inkasentem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. podatku śmieciowego) należnej od właścicieli lokali.

Wyrok ten potwierdził indywidualny charakter tzw. podatku śmieciowego, jako obowiązkowej opłaty publicznej.

 

2014-02-12


Uprzejmie informujemy, że od miesiąca lutego 2014 r. będą przeprowadzane przeglądy 5-letnie budynków stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych (na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami).

 

Informacja o terminie planowanego przeglądu zostanie umieszczona:

- na tablicy ogłoszeń znajdującej się na klatce schodowej danej nieruchomości,

- na internetowej tablicy ogłoszeń danej nieruchomości,

- w internetowym kalendarzu danej nieruchomości

(korzystając ze strony internetowej www.atena.wroc.pl należy przejść do zakładki "Co, gdzie, jak załatwić" i po wybraniu adresu nieruchomości należy kliknąć na ikonę "Pokaż kalendarz” bądź „Pokaż tablicę ogłoszeń”).  

Osoby dokonujące przeglądu budynku będą posiadały identyfikatory wystawione przez zarządcę nieruchomości – Spółkę "ATENA" Sp. z o.o.

W celu sprawnego przeprowadzenia przeglądu zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie lokali i boksów piwnicznych, które należy oznaczyć (ponumerować) zgodnie z numerem mieszkania.

Z góry dziękujemy za pomoc i współpracę.

  

2014-01-21


Uprzejmie informujemy, że firma Elektroekoll zajmuje się odbiorem zużytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Odbiera od mieszkańców i utylizuje bez opłat sprzęt taki jak telewizory, monitory, telefony komórkowe, pralki, radia, komputery, zużyte tonery i wiele innych.

Więcej informacji na stronie internetowej http://elektroekooll.pl/ bądź pod numerem telefonu: 881 732 644.

 Ulotka reklamowa     

 

2013-12-12


Uprzejmie prosimy o przekazanie odczytu wodomierza(y) z lokalu własnościowego w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. korzystając ze strony internetowej www.atena.wroc.pl następnie należy przejść do zakładki "Co, gdzie, jak załatwić" i po wybraniu adresu nieruchomości należy kliknąć na ikonę "Podaj stan wodomierzy".  

Odczyt wodomierza można również dostarczyć do siedziby Spółki "ATENA" Sp. z o.o. przy ul. Ołbińskiej 6 we Wrocławiu (do pokoju Zarządcy danej nieruchomości, sekretariatu bądź skrzynki korespondencyjnej umieszczonej przy wejściu do siedziby Zarządcy) lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@atena-hjw.pl

 

2013-13-03


Szanowni Państwo !

Miło jest nam poinformować, że nasza nowa strona internetowa osiągnęła pełną funkcjonalność.

Zachęcamy Państwa do przeglądania kalendarzy wydarzeń i tablic ogłoszeń zawierających komunikaty dotyczące konktretnych nieruchomości - które są dostępne w zakładce "Co, gdzie, jak załatwić", po wybraniu adresu nieruchomości.

Informujemy również o możliwości zgłaszania awarii odczytów wodomierzy drogą elektroniczną - które są dostępne również w zakładce "Co, gdzie, jak załatwić", po wybraniu adresu nieruchomości.

Obecnie przystąpiliśmy również do testowania poglądu kartoteki księgowej właściciela nieruchomości, w ramach naszej aplikacji internetowej e-Portal. W przypadku pomyślnego zakończenia testów umożliwimy naszym Klientom dostęp do e-Portalu począwszy od lutego 2014 r.

 

2013-11-14


Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia przyjętym uchwałą Nr XXXV/780/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 listopada 2012 r., w terminie od 15 listopada 2013 r. do 01 grudnia 2013 r.  zostanie przeprowadzona obowiązkowa deratyzacja w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych, a zarządzanych przez Spółkę "ATENA" Sp. z o.o.   

 

2013-11-13


Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że przy wejściu do budynku przy ul. Ołbińskiej 6 we Wrocławiu została umieszczona skrzynka korespondencyjna do kontaktów z zarządcą nieruchomości - Spółką "ATENA" Sp. z o.o.

 

2013-10-01


W połowie września zakończyliśmy negocjacje, prowadzone od maja z Tauronem Sprzedaż i Energą Obrót, w celu obniżenia cen zakupu energii elektrycznej dla Wspólnot Mieszkaniowych, których nieruchomościami zarządza ATENA. W wyniku negocjacji stawka zakupu energii elektrycznej uległa obniżeniu o 10,33% i od dnia 1 listopada br. będzie wynosiła 0,255 zł/kWh.

 

2013-07-01


Po zapoznaniu się z argumentami potwierdzającymi indywidualny charakter opłaty za odpady komunalne Wiceprezydent Wrocławia p. Wojciech Adamski w dniu 28 czerwca br. poinformował mieszkańców Wrocławia, w trakcie konferencji prasowej, że ze względu na bardzo niejednoznaczne brzmienie ustawy wprowadzającej tzw. "podatek śmieciowy" Ekosystem będzie przyjmował od mieszkańców budynków wielolokalowych również indywidualne deklaracje w sprawie określenia wysokości opłaty za odpady komunalne - do czasu uzyskania prawomocnej interpretacji przepisów ustawy, w tym zakresie

 

2013-06-21


OGŁOSZENIE ZESPOŁU DS. UZGODNIENIA Z GMINĄ WROCŁAW ZASAD WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W NIERUCHOMOŚCIACH WIELOLOKALOWYCH

 

2013-05-08


Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Gminy Wrocław ( www.wroclaw.pl ) został opublikowany komunikat dotyczący wdrażania nowego systemu gospodarownia odpadami o następującej treści :

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmienia dotychczasowy system gospodarki odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wypełnienia i złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Deklaracja została  uchwalona przez Radę Miejską.

Od połowy maja br. deklaracje będzie można pobrać z naszej strony internetowej (wroclaw.pl) oraz ze strony Ekosystemu. Deklaracje będzie można również odebrać osobiście w siedzibie Spółki Ekosystem przy ul. K. Michalczyka 23 we Wrocławiu oraz w Centrach Obsługi Mieszkańca i Podatnika Urzędu Miejskiego. 

Deklaracje będziemy składać w czerwcu br. 

Poniżej publikujemy najważniejsze informacje dotyczące nowych przepisów, które obowiązują od 1 lipca 2013 roku.

      Co i gdzie wrzucać? Oznaczenia kolorystyczne pojemników

    Ile zapłacisz za śmieci? (kalkulator)

        

2013-04-17


Mając na uwadze coraz większe zastrzeżenia jakie budzi nagły wzrost cen za wywóz odpadów komunalnych oraz sposób wprowadzenia systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 r. polecamy Państwa uwadze stronę internetową http://www.smiecijakzloto.eu/

 

2013-03-28


Cykl zebrań Wspólnot Mieszkaniowych dobiegł końca. Serdecznie dziękujemy wszystkim właścicielom lokali za osobisty udział w zebraniach oraz zgłoszone nam pomysły i uwagi mające na celu usprawnienie współpracy w zakresie zarządzania nieruchomościami.

 

2013-02-25


Rozpoczęliśmy doroczne zebrania sprawozdawczo-rozliczeniowe Wspólnot Mieszkaniowych za 2012 r.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów zebrań poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych znajdziecie Państwo w zakładce "Co, gdzie, jak załatwić", w której - po wybraniu miasta, ulicy i numeru konkretnej nieruchomości - należy wejść w zakładkę "Pokaż kaledarz" - widoczną w dolnej części strony. 

 

2013-02-20


Aktualnie pracujemy nad uruchomieniem e-Portalu, który zapewni właścicielom nieruchomości zarządzanych przez Nas bezpośredni dostęp do najważniejszych informacji w formie m.in. :

- udostępnienia poglądu kartoteki księgowej właściciela nieruchomości w programie finansowo-księgowym DOM-5,

- dostępu do kalendarza wydarzeń obejmującego konktr

Co, gdzie, jak załatwić...

kontakt

Specjalnie dla naszyk klientów udostępniliśmy wyszukiwarkę bezpośrednich kontaktów. Wybierając odpowiednie miasto, ulicę oraz numer - system wyszuka osoby odpowiedzialne za opiekę nad danym adresem.
[ Kliknij aby przejść ]

Zgłoś awarię

awaria

Bardzo nam zależy na doskonałej obsłudze Klienta. Uruchomiliśmy specjalny moduł zgłaszania awarii przez Internet. Dzięki temu będziemy mogli zareagować jeszcze szybciej. Tak aby żyło się lepiej...
[ Kliknij aby przejść ]

Tak zarządzamy

tak zarządzamy

Twoje uwagi są dla nas bardzo cenne. Jeśli twoim zdnaiem coś wymaga udoskonalenia, należy wdrożyć nowe rozwiąznie skontaktuj się z nami.

[ Kliknij aby przejść ]

diament UE UE polisomat24.pl

Atena Sp. z o.o.
ul. Ołbińska 6
50-237 Wrocław

Netins 2012