Atena
Powrót

ZAPYTANIE OFERTOWE - Roboty budowlane polegające na remoncie dachu budynku mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Św. Wincentego 59

Data utworzenia: 2017-05-25

 

Osoba kierująca projektem: Aleksandra Parcheniak ( tel. 71 772 63 10, mail: aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl)

Termin składania ofert: 2017-06-28

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na remoncie dachu budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonego we Wrocławiu przy ul. Św. Wincentego 59.

 

Przewidywany termin realizacji zamówienia: III kwartał 2017 r.

Dodatkowe informacje, przedmiar robót oraz formularz ofertowy można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. przy ul. Ołbińskiej 6 - pok. nr 16, tel.071/772-63-10 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

 

Szczegółowy kosztorys ofertowy wraz z formularzem ofertowym należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 6 - pok. nr 16 - w terminie do dnia 08 czerwca 2017 r.

UWAGA! Przedłużono termin zbierania ofert do dnia 28 czerwca 2017 r.

 

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 71/772-63-25.

 

Uwaga!

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto. Z tego 70% zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót, na pisemny wniosek Wykonawcy. Pozostałe 30% zabezpieczenia służyć będzie na pokrycie roszczeń w ramach gwarancji i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po przeprowadzeniu pogwarancyjnego odbioru robót.

 

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

W załączeniu:

Formularz oferty

Przedmiar robót

Wzór umowy

Edytował: Aleksandra Parcheniak

Co, gdzie, jak załatwić...

kontakt

Specjalnie dla naszyk klientów udostępniliśmy wyszukiwarkę bezpośrednich kontaktów. Wybierając odpowiednie miasto, ulicę oraz numer - system wyszuka osoby odpowiedzialne za opiekę nad danym adresem.
[ Kliknij aby przejść ]

Zgłoś awarię

awaria

Bardzo nam zależy na doskonałej obsłudze Klienta. Uruchomiliśmy specjalny moduł zgłaszania awarii przez Internet. Dzięki temu będziemy mogli zareagować jeszcze szybciej. Tak aby żyło się lepiej...
[ Kliknij aby przejść ]

Tak zarządzamy

tak zarządzamy

Twoje uwagi są dla nas bardzo cenne. Jeśli twoim zdnaiem coś wymaga udoskonalenia, należy wdrożyć nowe rozwiąznie skontaktuj się z nami.

[ Kliknij aby przejść ]

diament UE UE polisomat24.pl

Atena Sp. z o.o.
ul. Ołbińska 6
50-237 Wrocław

Netins 2012