Atena

Ubezpieczenia

ATENA sp. z o.o. ubezpiecza zarządzane nieruchomości o łącznej wartości odtworzeniowej wynoszącej ponad 1 823 000 000 zł (jeden miliard osiemset dwadzieścia trzy miliony złotych).

Dbamy o profesjonalne ubezpieczenie nieruchomości, ponieważ doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu powierzenia naszej opiece najcenniejszych aktywów majątkowych Naszych KlientówUbezpieczając majątek tak znacznej wartości, od lat dokładamy wyjątkowej staranności, w celu zapewnia ochrony ubezpieczeniowej dalece wykraczającej poza standardowe umowy ubezpieczenia. 

Nieruchomości ubezpieczamy zarówno w zakresie mienia jak i odpowiedzialności cywilnej.

 

1. Ubezpieczenie mienia Wspólnoty Mieszkaniowej od wszystkich ryzyk (all risk)

Zakres umowy ubezpieczenia  majątku Wspólnoty Mieszkaniowej jest niezwykle szeroki i obejmuje ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,  za wyjątkiem zdarzeń wyraźnie wyłączonych w treści umowy ubezpieczenia. Nieruchomości, którymi zarządzamy są objęte ubezpieczeniem do wysokości tzw. umownej wartości odtworzeniowej w kwocie 4500 zł/m2 powierzchni użytkowej budynku. 

Ochrona mienia Wspólnoty Mieszkaniowej jest dodatkowo rozszerzona na inne zdarzenia poptrzez tzw. klauzule dodatkowe, takie jak m.in. :

klauzula braku potrącania zużycia technicznego dla wartości odtworzeniowej

klauzula ubezpieczenia tzw. przepięć elektrycznych

klauzula katastrofy budowlanej

klauzula drobnych prac remontowych

klauzula kradzieży zwykłej 

- klauzula ubezpiecznia urządzeń zewnętrznych

- klauzula ubezpieczenia od dewastacji

klauzula szkód estetycznych (graffiti)

- klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące

- klauzula uderzenia pojazdu własnego

- klauzula Leeway w wysokości 130%

- klauzula wynagrodzenia ekspertów

- klauzula kosztów odtworzenia dokumentacji

- klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych   

klauzula poszukiwania wycieku wodno - kanalizacyjnego

klauzula kosztów utraty wody 

- klauzula kosztów dodatkowych

- klauzula podatku VAT

- klauzula wypłaty bezspornej części odszkodowania

 

2. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wspólnoty Mieszkaniowej

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wspólnoty Mieszkaniowej z sumą gwarancyjną w wysokości 10 000 000 zł jest rozszerzona poprzez objęcie jej ochroną również wszelkich miejsc stanowiących własność Wspólnoty Mieszkaniowej (np. place zabaw, tereny rekreacyjne) lub innych miejsc, za stan których Wspólnota Mieszkaniowa odpowiada ustawowo (np.chodnik) lub na podstawie zawartych umów (np. nieruchomości dzierżawione).

 

Co, gdzie, jak załatwić...

kontakt

Specjalnie dla naszyk klientów udostępniliśmy wyszukiwarkę bezpośrednich kontaktów. Wybierając odpowiednie miasto, ulicę oraz numer - system wyszuka osoby odpowiedzialne za opiekę nad danym adresem.
[ Kliknij aby przejść ]

Zgłoś awarię

awaria

Bardzo nam zależy na doskonałej obsłudze Klienta. Uruchomiliśmy specjalny moduł zgłaszania awarii przez Internet. Dzięki temu będziemy mogli zareagować jeszcze szybciej. Tak aby żyło się lepiej...
[ Kliknij aby przejść ]

Tak zarządzamy

tak zarządzamy

Twoje uwagi są dla nas bardzo cenne. Jeśli twoim zdnaiem coś wymaga udoskonalenia, należy wdrożyć nowe rozwiąznie skontaktuj się z nami.

[ Kliknij aby przejść ]

diament UE UE polisomat24.pl

Atena Sp. z o.o.
ul. Ołbińska 6
50-237 Wrocław

Netins 2012